Algemene informatie over de praktijk

Locatie

De praktijk voor Voeding & Diëtetiek van Wendy Walrabenstein is gevestigd aan de Stadhouderslaan 77 te Utrecht (Utrecht-Oost nabij het Wilhelminapark). De praktijk is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Klik hier voor details over de locatie. 

De intake vindt fysiek altijd plaats in de praktijk of op een andere locatie indien noodzakelijk en mogelijk. Vervolgconsults zijn ook telefonisch mogelijk of per Skype/FaceTime.

Verwijzing

Voor een afspraak heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Sommige zorgverzekeraars kunnen hier echter wel om vragen. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden.

Als u zonder verwijzing van een arts bij de diëtist komt, wordt tijdens de intake nagegaan hoe het met uw gezondheid gesteld is. Deze screening is er op gericht om de veiligheid van een diëtistische behandeling vast te stellen en om na te gaan of uw hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. Het kan dus voorkomen dat u geadviseerd wordt eerst bij een arts langs te gaan.

Afspraak & vervolg

U kunt via deze link direct een afspraak voor een intake aanvragen. Wilt u eerst nog wat vragen? Neem dan contact op.

Tijdens de intake (1 à 1,5 uur) worden eerst uw gezondheidsklachten, uw huidige en vroegere gezondheidstoestand, uw leefsstijl en uw doelstellingen geïnventariseerd. Ook kunnen aanvullende metingen worden verricht (bijvoorbeeld gewicht, lengte, lichaamssamenstelling).

Hierna wordt in overleg bepaald wat een voor u passend traject is. Dit kan een kort traject van enkele consults zijn, een programma met een duidelijk begin-einde-prijs of een afspraak over langdurige begeleiding, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte. Vervolgconsults duren meestal 30 minuten en niet langer dan een uur.

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Het tarief bedraagt € 75,- per uur. Zie ook het tabblad vergoedingen.

Het ‘rekentarief’ van de zorgverzekeraars bedraagt circa € 60,- per uur, afhankelijk van de verzekeraar.

De intake duurt meestal 60 minuten en vervolgconsults 30-60 minuten.

Indirecte tijd, bijvoorbeeld voor het opstellen van een maatwerk voedingsadvies of het beantwoorden van vragen per e-mail, wordt ook doorbelast.

In het tabblad ‘Vergoedingen’ leest u alles over vergoedingen door zorgverzekeraars.

Vergoedingen door verzekeraars

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering vergoed tegen een uurtarief van circa € 60,-. De advisering wordt wel verrekend met het eigen risico. Dit geldt echter niet voor kinderen tot 18 jaar, zij hebben geen eigen risico.

Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan worden vaak meer uren voor dieetadvisering vergoed. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Ook kunt u hierover telefonisch contact opnemen met uw verzekeraar.

Betaling

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. In die gevallen kunt u er dus zeker van zijn dat de consulten die binnen uw verzekering vallen, daadwerkelijk vergoed worden. De factuur gaat dan ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier (PDF, opent in een nieuw tabblad).

Certificaat Plant Based NutrionGecertificeerd in
Plant Based Nutrition

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister
voor Paramedici