Disclaimer

Belangrijke informatie voor bezoekers van deze website.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Wendy Walrabenstein besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Wendy Walrabenstein is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Wendy Walrabenstein. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Wendy Walrabenstein vereist.

Veranderingen site/aanbod
Wendy Walrabenstein behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Algemene informatie op de website
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het verkrijgen van informatie inzake gezondheidsaspecten. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites welke eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover Wendy Walrabenstein geen controle heeft. Wendy Walrabenstein is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Wendy Walrabenstein ter beschikking gestelde informatie.

Cookies
Wendy Walrabenstein maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden welke worden opgeslagen op uw computer bij het openen van een internetpagina. De cookies zijn niet schadelijk en zullen uw pc niet vertragen, maar geven een beter inzicht over het gebruik van de website.
Middels een cookie wordt het klikgedrag en bezoekgedrag op de website opgeslagen. Deze gegevens geven ons inzicht over de bezoekersaantallen en welke pagina’s wel of niet interessant zijn voor de bezoekers. Met deze resultaten kunnen wij onze website verbeteren. Daarbij zorgt de cookie er voor dat onze website zich automatisch aanpast naar uw schermgrootte voor een goede leesbaarheid. U kunt te allen tijde de cookies verwijderen via uw internetbrowser.