Over Wendy

In het kort:

  • wetenschappelijk onderzoeker bij reuma- en revalidatiecentrum Reade te Amsterdam
  • studeerde cum laude af in Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam
  • Certificate in Plant Based Nutrition‘ van T. Colin Campbell Center
  • eigen praktijk voor Voeding & Diëtetiek te Utrecht
  • auteur van het boek ‘FOOD BODY MIND
  • auteur Nederlandse Dieetbehandelingsrichtlijn Hyperlipidemie

Met welke leefstijl kan je op een leuke manier oud worden? Hoe zorg je ervoor dat je fit bent en blijft en energie hebt? Deze vragen hebben mij altijd gefascineerd. Nadat ik jaren als econoom in de internationale financiële wereld werkte, besloot ik het roer drastisch om te gooien en bij nul te beginnen. Ondertussen kan ik me iedere dag bezig houden met deze boeiende onderwerpen, mijn passie!

Ik behaalde een ‘Certificate in Plant Based Nutrition‘ bij Dr. T. Colin Campbell, die samen met andere grootheden als Dr. Caldwell Esselstyn en Dr. Dean Ornish ooit Bill Clinton overtuigden over te stappen naar een plantaardig dieet. Clinton veranderde van een zieke man met overgewicht die meerdere bypasses onderging, naar een slanke senior zonder hartklachten. Een verhaal dat zeer inspirerend voor mij was. Die opleiding was een beginpunt, maar zorgde ook voor meer vragen. Vragen die ik probeerde te beantwoorden door zelf onderzoek te doen, in de wetenschappelijke literatuur te duiken en er vervolgens op mijn blog over te schrijven. Met een ijzeren ritme verscheen er gedurende drie jaar wekelijks een nieuw stuk.

Gedurende die periode studeerde ik met heel veel plezier Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam (cum laude afgestudeerd). Ik liep stage als klinisch diëtist voor kindergeneeskunde bij het VU medisch centrum en werkte daarna ruim een jaar parttime op de afdeling oncologie. Recent ben ik gestart als wetenschappelijk onderzoeker bij Reade, waar ik onderzoek doe naar het effect van een leefstijlprogramma bestaande uit voeding, stress management en beweging, op ziekte, te beginnen bij reumatoïde artritis en artrose.

Voeding staat ook centraal in mijn werk als bestuurslid van FEMI, een stichting gericht op een menswaardiger en duurzamer bestaan voor de allerarmsten. Als bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor het thema Gezondheid & Voeding. Aanleiding voor mijn rol bij FEMI was een project in India. Hier analyseerde ik de voeding en de gezondheidstoestand van 200 gehandicapte kinderen en hun begeleiders en gaf ik advies over hoe de voeding met behulp van lokaal verkrijgbare producten verrijkt kon worden.

In december 2015 publiceerde ik mijn boek FOOD BODY MIND. Een boek waarmee iedereen op zijn of haar eigen wijze een begin kan maken met een gezondere leefstijl.

En natuurlijk werk ik met veel plezier met mijn cliënten die ik graag welkom heet in mijn praktijk.

Wendy Walrabenstein met Neal Barnard en Dirk Jan van SchaardenburgOverleg met Dr. Neal Barnard (PCRM) en Prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg

Lid van de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten


Gecertificeerd in
Plant Based Nutrition

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister
voor Paramedici (nummer 19913588489)